Over PediMedique

Stichting PediMedique is een non-profit organisatie met als doel medische voetzorg te professionaliseren. Juist omdat de opleiding geen commercieel belang kent kan de kwaliteit alle aandacht krijgen en bewaakt worden.

De oprichters van PediMedique, Madelon Grin en Gèraldine Tibbe, willen met deze opleiding een bijdrage leveren aan de zorg met goed opgeleide medisch pedicures. Afgestudeerd met een rijkserkend mbo-4 diploma beschikken zij over specialistische kennis, houding en vaardigheden waarmee zij de ernst van situaties goed kunnen inschatten.

Dat resulteert in adequaat handelen en kundig adviseren. De medisch pedicure mbo-4 levert haar bijdrage door de voeten van cliënten/patiënten en sporters in goede conditie te brengen en te houden waarmee de mobiliteit zolang mogelijk behouden blijft.