Vakkenpakket

Een rijkserkende opleiding, ook wel Crebo genoemd, kent een aantal door de overheid verplichte modules. Dit zijn de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan/burgerschap. Voor 2018/2019 geldt dat rekenen en de keuzedelen inspanningsverplichtingen zijn. Deze vakken tellen niet mee voor diplomering. Het kan zijn dat u eerder een mbo-diploma hebt behaald. Indien het diploma niet ouder is dan 2 jaar, dan kunt u vrijstelling voor deze vakken verkrijgen. Is het diploma wel ouder, dan zijn wij verplicht deze vakken te examineren. Het volgen van deze lessen is dan niet verplicht. Voor zij-stromers die al ervaring in de praktijk hebben opgedaan is een traject op maat mogelijk.

Bent u verpleegkundige of ziekenverzorgende geweest, dan kan de opleiding mogelijk verkort worden. In dat geval kunt u om een advies vragen wat de mogelijkheden voor u zijn.

Een totaaloverzicht van de modules vindt u hier:
De keuzevakken zijn in het rood aangegeven

Verplichte module

Verplichte module

Verplichte module

Verplichte module

Verplichte module

 

Verplichte module

Verplichte module

Verplichte module

Verplichte module

Verplichte module

 
 
 
 
 

Keuzedelen, wat zijn dat?

Naast vakinhoudelijke aspecten uit het beroep vastgelegd in het kwalificatiedossier, die in de theorie en praktijk(lessen) aan bod komen, bestaat de opleiding uit 15% keuzedelen.
De gedachte achter het aanbieden van keuzedelen is dat een student zelf een gedeelte de inhoud van de opleiding mag bepalen. D.w.z. dat de student de keuze heeft uit een aantal aangeboden onderwerpen.

PediMedique biedt in schooljaar 2018-2019 de volgende keuzedelen aan:

  • Doorstroom HBO gezondheidszorg (K0148)
  • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 (K0263)
  • Voorbereiding hbo (K0125)
  • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 (K0226)

Een keuzedeel geeft de student verdieping, verbreding of doorstroming in het vak. Als student moet je drie keuzedelen kiezen. De keuze voor het keuzedeel dat de student gaat volgen wordt aan het begin van de opleiding gemaakt.