Toelatingseisen tot de MBO-4 opleiding Medisch Pedicure

Wettelijk is een student in principe toelaatbaar mits zij aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Indien zij beschikt over een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg;
  • Een bewijs heeft dat de eerste drie leerjaren van de havo met gunstig gevolg zijn doorlopen of;
  • Een voor het beroep relevant mbo-diploma op tenminste niveau 3 bezit.
  • Meerjarige aantoonbare ervaring heeft in het beroep van (Medisch) Pedicure.
  • Een goede beheersing van de Nederlandse taal.
  • Aantoonbare motivatie om zich verder te verdiepen in het beroep van Medisch Pedicure.   

TOA-toets

Studenten die worden toegelaten tot de opleiding starten met de zogeheten TOA-toets voor Nederlands, Engels en rekenen. Een TOA-toets is een nulmeting om het kennisniveau van de student te kunnen bepalen. Op basis van de uitslag kan bekeken worden hoeveel scholing de student nodig heeft om de examens voor deze vakken te kunnen afleggen.

Een intake, met eventueel een intaketoets, maakt altijd deel uit van de toelating. Indien je niet wordt toegelaten geeft PediMedique uitleg over deze beslissing.