Opleidingskosten

Zij-instromers dienen een zogeheten entree-toets (een nulmeting) te maken voor Nederlands, Engels en rekenen om het kennisniveau te kunnen bepalen. Aan de hand van de uitslag kan bepaald worden hoeveel bijscholing nodig is. Blijkt dat u hier een ruime voldoende voor heeft behaald, dan kan de examencommissie op basis van de uitkomst op onderdelen vrijstelling verlenen van het volgen van lessen.

Tijdens het intakegesprek zal duidelijk worden wat u nog moet doen om het MBO-4 diploma te kunnen behalen.

 

Opleiding Intake kosten
Pedicures met basisopleiding

€ 3650,00

€ 85,00 Aanmelden
Medisch pedicures met branchediploma

€ 3375,00

€ 85,00 Aanmelden

De uitkomsten van het intakegesprek kunnen mogelijk van invloed zijn op de opleidingskosten.

Vakkenpakket