Nederland leert door - Subsidieregeling

Scholingsaanbod
 

1. Theorie opleiding pedicure  - Niveau: MBO3

Doel: Het behalen van alle theoretische onderdelen van de beroepsopleiding pedicure.

Voor wie Voor nieuwe studenten, herintreders en omscholers.
Instroom   VMBO of hoger.
Doorstroom  Doorstromen naar het praktijkdeel van de pedicureopleiding. 
Inhoud 

Theoretische vakken van de beroepsopleiding pedicure;

  • Kennis van: anatomie/fysiologie, pathologie en theorie van de praktijk.
  • Vakken Nederlands, Engels en rekenen, loopbaan & burgerschap, keuzedelen, ondernemerschap mbo en stage.
Vorm  E-learning, instructie, toetsing en opdrachten. Begeleiding on- en offline.
Examens  3 theorie examens.
Na het behalen van dit deelcertificaat kan de student starten met het praktijk deel van de pedicure opleiding.

 

2. Theorie risicovoet medisch pedicure - Niveau: MBO4

Doel: Het behalen van alle theoretische onderdelen van de module risicovoet van de beroepsopleiding medisch pedicure.

Voor wie  Voor pedicures.
Instroom  ProVoet erkend diploma pedicure.
Doorstroom Doorstromen naar het praktijkdeel risicovoet van de medisch pedicureopleiding en de technieken.
Inhoud Theorie van de diabetische voet, reumatische voet, oncologische voet en overige risicovoet.
Vorm E-learning, Videolessen, instructie, opdrachten, oefeningen en toetsing. Begeleiding online en via MS Teams
Examens 3 theorie examens.
Na het behalen van dit deelcertificaat kan de student starten met het praktijk deel van de opleiding medisch pedicure.

 

3. Van branche naar MBO3

Doel: Het behalen van alle theoretische onderdelen van de beroepsopleiding pedicure.

Voor wie Voor nieuwe studenten, herintreders en omscholers.
Instroom VMBO of hoger.
Doorstroom  Doorstromen naar het praktijkdeel van de pedicureopleiding. 
Inhoud

Theoretische vakken van de beroepsopleiding pedicure;

  • Kennis van: anatomie/fysiologie, pathologie en theorie van de praktijk.
Vorm  Online lesmateriaal, videolessen, opdrachten, oefeningen, toetsen, oefenexamens. Individuele persoonlijke ondersteuning via MS Teams. Lesboeken.
Examens 3 theorie examens. Examens Nederlands, Engels, rekenen en assessment portfolio ondernemerschap MBO.
Na het behalen van dit deelcertificaat kan de student starten met het praktijkdeel van de opleiding pedicure of door naar de MBO3 opleiding schoonheidsspecialist.

 

4. Van branche naar MBO4

Doel: Het behalen van alle theoretische onderdelen van de beroepsopleiding medisch pedicure.

Voor wie Voor nieuwe studenten, herintreders en omscholers.
Instroom VMBO of hoger.
Doorstroom Doorstromen naar het praktijkdeel van de pedicureopleiding. 
Inhoud

Theoretische vakken van de beroepsopleiding pedicure;

  • Kennis van: anatomie/fysiologie, pathologie en theorie van de praktijk.
Vorm  E-learning algemene vakken Nederlands, Engels en rekenen, loopbaan, burgerschap, keuzedelen ondernemerschap mbo en voorbereiding HBO en stage.  Begeleiding on- en offline.
Examens    3 theorie examens. Examens Nederlands 3F, rekenen 3F, Engels B1/A2 en assessment portfolio ondernemerschap.
Na het behalen van dit deelcertificaat kan de student starten met het praktijkdeel van de MBO4 opleiding medisch pedicure.

 

3. Ondernemersvaardigheden niveau 3 en 4 - Niveau: MBO3+4

Doel: Het starten, verdiepen of verbreden van een eigen onderneming.

Voor wie Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers
Instroom  VMBO of hoger
Doorstroom Een eigen praktijk starten of voortzetten; afronden opleiding
Inhoud  Schrijven van een ondernemingsplan en financieel plan.
Vorm E-learning, instructie, videolessen, en opdracht portfolio en financieel plan schrijven. Begeleiding online
Examen Portfolio examen met assessment.
Na het behalen van dit deelcertificaat kan de student een eigen ondernemingsplan en financieel plan opstellen. Vaardigheden voor het starten en leiden van het eigen bedrijf.

 

4. Screenen potentiële risicovoet MBO4

Doel: Digitalisering van het voetonderzoek en onderzoek vaardigheden klinisch redeneren, communicatie en theorie oncologische voet.

Voor wie Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers
Instroom ProVoet erkend diploma medisch pedicure.
Doorstroom Een eigen praktijk starten of voortzetten; afronden opleiding
Inhoud  Leren uitvoeren van een digitaal voetonderzoek en verslaglegging van de potentiële risicovoet.
Vorm   E-learning, instructie, videolessen, fysieke praktijkles en begeleiding online.
Examen 1 theorietoets, 1 praktijktoets
Na het behalen van dit deelcertificaat kan de student een gericht voetonderzoek uitvoeren, analyseren en een risico-inventarisatie opstellen, klinisch redeneren en schriftelijk rapporteren.