Nederland leert door - Subsidieregeling

Scholingsaanbod
 

1. Theorie opleiding pedicure  - Niveau: MBO3

Doel: Het behalen van alle theoretische onderdelen van de beroepsopleiding pedicure.

Voor wie Voor nieuwe studenten, herintreders en omscholers.
Instroom   VMBO of hoger.
Doorstroom  Doorstromen naar het praktijkdeel van de pedicureopleiding. 
Inhoud 

Theoretische vakken van de beroepsopleiding pedicure;

  • Kennis van: anatomie/fysiologie, pathologie en theorie van de praktijk.
Vorm  E-learning, instructie, toetsing en opdrachten. Begeleiding on- en offline.
Examens  3 theorie examens.
Na het behalen van dit deelcertificaat kan de student starten met het praktijk deel van de pedicure opleiding.

 

2. Theorie risicovoet medisch pedicure - Niveau: MBO4

Doel: Het behalen van alle theoretische onderdelen van de module risicovoet van de beroepsopleiding medisch pedicure.

Voor wie  Voor pedicures.
Instroom  ProVoet erkend diploma pedicure.
Doorstroom Doorstromen naar het praktijkdeel risicovoet van de medisch pedicureopleiding en de technieken.
Inhoud Theorie van de diabetische voet, reumatische voet, oncologische voet en overige risicovoet.
Vorm E-learning, Videolessen, instructie, opdrachten, oefeningen en toetsing. Begeleiding online en via MS Teams
Examens 3 theorie examens.
Na het behalen van dit deelcertificaat kan de student starten met het praktijk deel van de opleiding medisch pedicure.

 

3. Van branche naar MBO3

Doel: Het behalen van het rijkserkende MBO3 diploma Voetzorg.

Voor wie Voor nieuwe studenten, herintreders en omscholers.
Instroom VMBO of hoger.
Doorstroom  Doorstromen naar het rijkserkende diploma Voetzorg of praktijkdeel MBO3 schoonheidsspecialist
Inhoud
  • Algemene vakken Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap.
  • Keuzedelen
  • Beroepspraktijkvorming (stage)
Vorm  E-learning en begeleiding on- en offline
Examens Examens Nederlands 2F en rekenen2F. 
Na het succesvol afronden van deze trajecten ontvangt u het rijkserkende MBO 3 diploma Voetzorg. De student kan ook doorstromen naar het praktijkdeel van de MBO3 opleiding schoonheidsspecialist.

 

4. Van branche naar MBO4

Doel: Het behalen van het rijkserkende MBO4 diploma Medisch Pedicure.

Voor wie Voor nieuwe studenten, herintreders en omscholers.
Instroom MBO3 of hoger.
Doorstroom Doorstromen naar naar het rijkserkende MBO4 diploma. 
Inhoud
  • Algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.
  • Keuzedelen
  • Beroepspraktijkvorming (stage)
Vorm  E-learning en begeleiding on- en offline
Examens    Examens Nederlands 3F, rekenen 3F, Engels B1/A2 en keuzedelen.
Na het succesvol afronden van deze trajecten ontvangt u het rijkserkende MBO4 diploma Medisch Pedicure. Met dit diploma kan de student doorstromen naar de HBO opleiding podotherapie.

 

5. Ondernemersvaardigheden niveau 3 en 4 - Niveau: MBO3+4

Doel: Het starten, verdiepen of verbreden van een eigen onderneming.

Voor wie Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers
Instroom  VMBO of hoger
Doorstroom Een eigen praktijk starten of voortzetten; afronden opleiding
Inhoud  Schrijven van een ondernemingsplan en financieel plan.
Vorm E-learning, instructie, videolessen, en opdracht portfolio en financieel plan schrijven. Begeleiding online
Examen Portfolio examen met assessment.

Na het behalen van dit deelcertificaat kan de student een eigen ondernemingsplan en financieel plan opstellen. Vaardigheden voor het starten en leiden van het eigen bedrijf.