Een passende leerweg voor elke student

De praktijk wijst uit dat de leeftijd van de student varieert. Er is een groep met een gemiddelde leeftijd van 25 tot 35 jaar. Daarnaast is er een groep met een gemiddelde leeftijd van 40 tot 55 jaar. Dit zijn meestal herintreders of verpleegkundigen die de taken en onregelmatige diensten te zwaar vinden worden. Maar het kunnen ook (medisch)pedicures zijn met een branchecertificaat en besluiten het mbo-4 diploma te behalen.

PediMedique leidt op volgens zowel de bbl als de derde leerweg zodat een opleiding op maat mogelijk is.

BBL

De beroepsbegeleidende leerweg (bbl). In de bbl variant wordt er in een jaar ongeveer 205 uren (praktijk)lesuren gepland. Tijdens het werken ben je als student tenminste 650 uur ‘lerend’. Deze uren worden bijgehouden en moeten worden verantwoord door PediMedique, de werkgever en de student. Het opleidingstraject, inclusief het lerend werken duurt voor de startende student maximaal één jaar. 

Derde leerweg

De derde leerweg is principe gelijk aan de bbl leerweg. Het is echter mogelijk, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring, de opleiding sneller te doorlopen waarbij er minder lesuren en minder leer-werkuren worden gepland. 

Om voor de derde leerweg in aanmerking te komen verwacht PediMedique van de student, alvorens wordt gestart met de opleiding Medisch Pedicure, het volgende:  
•    Meerjarige aantoonbare ervaring in het beroep van (Medisch) Pedicure.  
•    Een goede beheersing van de Nederlandse taal. 
•    Aantoonbare motivatie om zich verder te verdiepen in het beroep van medisch pedicure.   

Met elke student zal op basis van een individueel gesprek worden bepaald welke leerweg het beste past.

Een intake, met eventueel een intaketoets, maakt altijd deel uit van de toelating. Indien je niet wordt toegelaten geeft PediMedique uitleg over deze beslissing.

Aanmelden

Inhoud van de opleiding op hoofdlijnen

De opleiding Medisch Pedicure is afgeleid van het wettelijk vastgestelde kwalificatiedossier Voetzorg, kwalificatie Medisch Pedicure.
Het basisdeel van de opleiding Medisch Pedicure bestaat uit twee kerntaken (B1/K1-K2) met daaraan gekoppeld werkprocessen (W1 t/m W5).   

 • B1-K1 Een basis pedicurebehandeling uitvoeren. Dit is uitgewerkt in:
 • B1-K1-W1: Bereidt behandeling voor en ontvangt cliënt
 • B1-K1-W2: Maakt behandelplan op basis van anamnese en voetonderzoek  
 • B1-K1-W3: Voert een behandeling uit
 • B1-K1-W4: Adviseert en bevordert de verkoop van producten/diensten
 • B1-K1-W5: Rondt behandeling af en evalueert

 
B1-K2 Voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap.
Dit is uitgewerkt in:  

 • B1-K2-W1 Bereidt zich voor op de start van een bedrijf (zzp’er)  
 • B1-K2-W2 Bereidt zich voor op de bedrijfsvoering
 • B1-K2-W3 Bereidt zich voor op de promotie van een bedrijf

 
Het profieldeel van de opleiding Medisch Pedicure bestaat uit een kerntaak (P2-K1) met daaraan gekoppeld werkprocessen (W1 t/m W4):
 
P2-K1 Een medisch pedicurebehandeling uitvoeren.
Dit is uitgewerkt in:  

 • P2-K1-W1 Screent en onderzoekt de (potentiële) risicovoet  
 • P2-K1-W2 Behandelt de (potentiële) risicovoet
 • P2-K1-W3 Past drukverdelingstechnieken toe
 • P2-K1-W4 Past nageltechnieken toe

 
Dit kwalificatiedossier biedt ruimte aan verdieping en regionale invulling. PediMedique heeft deze kerntaken en werkprocessen uitgewerkt naar een opleidingsprogramma wat is onderverdeeld in modules.  

Vakkenpakket