De waarde van het MBO-4 diploma Medisch Pedicure

Een mbo-4 diploma Medisch Pedicure is het hoogst haalbare diploma in de voetzorg.
Het is immers een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend diploma. Hiermee kunt u eventueel doorstromen naar de hbo-opleiding podotherapie of ander zorgberoep.
Dit is een wettelijk vastgesteld recht!

De kwaliteit van een rijkserkende opleiding staat onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. De opleider dient zich te houden aan de wettelijke eisen zoals beschreven in de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs). Dat betekent dat alle studenten op dezelfde wijze en onafhankelijk worden beoordeeld. Maar ook dat docenten en examinatoren dienen te voldoen aan vastgestelde eisen.

Context van de opleiding

Ernstige- en chronische ziekten komen steeds vaker voor bij zowel ouderen als jonge mensen. De ziekte zelf, maar ook de medicatie zorgt voor problemen aan huid en nagels van voeten. Ook sporters ervaren deze problemen maar zijn sport gerelateerd. Iedere sport kent een eigen problematiek zoals bijvoorbeeld ingroeiende nagels, schimmel- of bacteriële infecties, stoot- en trauma nagels. 

De Medisch Pedicure kan deze aandoeningen herkennen, adviseren en eventueel doorsturen als het haar competenties overstijgt. Daarnaast richt de Medisch Pedicure zich ook op preventie van voetproblemen en blessures. De Medisch Pedicure beschikt niet alleen over kennis en vaardigheden maar kan tevens specialistische technieken toepassen om problemen te verhelpen en/of te voorkomen. 
 
De Medisch Pedicure oefent het beroep doorgaans uit als zelfstandige zonder personeel. Dat is door de jaren heen zo gegroeid. Met de opkomst van de mbo-4 opgeleide Medisch Pedicure zien wij steeds vaker een samenwerkingsverband ontstaan met andere beroepsbeoefenaars in de zorg, zoals in bijvoorbeeld een multidisciplinair voetenteam of diabetescentrum. Op het gebied van oncologie en geriatrie wordt de behandeling uitsluitend in overleg met het behandelteam (arts-specialisten) gegeven. Een beperkt aantal Medisch Pedicures werkt in loondienst, bijvoorbeeld in een zorginstelling. 
 
Ook als de Medisch Pedicure ambulant werkt, wat voor vele ouderen die steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen een uitkomst is, blijkt er een goede samenwerking mogelijk. Zo kan het werken in de praktijk gecombineerd worden met thuisbehandelingen voor hen die niet naar de praktijk kunnen komen. 
 

Aanmelden