De waarde van het MBO-4 diploma Medisch Pedicure

Een mbo-4 diploma Medisch Pedicure is het hoogst haalbare diploma in de voetzorg.
Het is immers een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend diploma. Hiermee kunt u eventueel doorstromen naar de hbo-opleiding podotherapie.
Dit is een wettelijk vastgesteld recht!

De kwaliteit van een rijkserkende opleiding staat onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. De opleider dient zich te houden aan de wettelijke eisen zoals beschreven in de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs). Dat betekent dat alle studenten op dezelfde wijze en onafhankelijk worden beoordeeld. Maar ook dat docenten en examinatoren dienen te voldoen aan vastgestelde eisen.

Met het mbo-4 diploma Medisch Pedicure kunt u zich registeren in het onafhankelijk kwaliteitsregister KMV (Kabiz Medisch Voetzorgverleners). Kabiz is een onafhankelijke partij die (her-)registratie bijhoudt van meerdere beroepsgroepen in de Zorg. Ook kunt u zich aansluiten bij de beroepsvereniging NMMV.

Inschrijven in het KMV kan uitsluitend met een rijkserkend diploma!

Erkenningen

 ZorgverzekeraarsRijkserkend   *KMV (Kabiz)KRP (ProCert)RPV
NMMV       Groen-vinkjeGroen-vinkjeGroen-vinkje  
ProVoet   Groen-vinkje  Groen-vinkje 
Stipezo   Groen-vinkje   Groen-vinkje


*Kabiz is een onafhankelijke partij die (her-)registratie bijhoudt van meerdere beroepsgroepen in de Zorg.

Context van de opleiding

Ernstige- en chronische ziekten komen steeds vaker voor bij zowel ouderen als jonge mensen. De ziekte zelf, maar zeker ook de medicatie zorgt voor problemen aan huid en nagels van voeten.  De Medisch Pedicure houdt zich bezig met de behandeling van huid- en nagelaandoeningen van o.a. ernstig- en chronisch zieke mensen. Doel is om de conditie van huid en nagels van voeten in optimale conditie te brengen en te houden. Daarnaast richt de Medisch Pedicure zich op de preventie van voetproblemen. De Medisch Pedicure voert specialistische behandelingen uit voor patiënten die door hun ziekte of aandoening een verhoogd risico lopen op (ernstige) complicaties.
 
De Medisch Pedicure oefent het beroep doorgaans uit als zelfstandige zonder personeel. Dat is door de jaren heen zo gegroeid. Met de opkomst van de mbo-4 opgeleide Medisch Pedicure zien wij steeds vaker een samenwerkingsverband ontstaan met andere beroepsbeoefenaars, zoals in bijvoorbeeld een multidisciplinair voetenteam of diabetescentrum. Op het gebied van oncologie en geriatrie wordt de behandeling uitsluitend in overleg met het behandelteam (arts-specialisten) gegeven. Een beperkt aantal Medisch Pedicures werkt in loondienst, bijvoorbeeld in een zorginstelling.
 
Ook als de Medisch Pedicure ambulant werkt, wat voor vele ouderen die steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen een uitkomst is, blijkt er een goede samenwerking mogelijk. Zo kan het werken in de praktijk gecombineerd worden met thuisbehandelingen voor hen die niet naar de praktijk kunnen komen.

Aanmelden