Rijkserkend mbo-4 diploma

Heeft de student de opleiding afgerond met een voldoende resultaat, dan ontvangt de student het door de overheid erkende MBO-4 diploma Medisch Pedicure.

Diploma naamMedisch Pedicure
Niveau mbo4
Opleidingsduur1 jaar
Crebo nummer25693
LeerwegBBL of derde leerweg

Toelating tot de opleiding Medisch Pedicure

Wettelijk is een student in principe toelaatbaar mits zij aan de volgende voorwaarden voldoet: 

  • Indien zij beschikt over een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg; 
  • Een bewijs heeft dat de eerste drie leerjaren van de havo met gunstig gevolg zijn doorlopen of; 
  • Een voor het beroep relevant mbo-diploma op tenminste niveau 3 bezit.

Lees meer over de inhoud van de opleiding

 

 

jaarverslagen