Rijkserkend mbo-4 diploma

Heeft de student de opleiding afgerond met een voldoende resultaat, dan ontvangt de student het door de overheid erkende MBO-4 diploma Medisch Pedicure.

Diploma naam Medisch Pedicure
Niveau mbo 4
Opleidingsduur 1 jaar
Crebo nummer 25693
Leerweg BBL of derde leerweg

Toelating tot de opleiding Medisch Pedicure

Wettelijk is een student in principe toelaatbaar mits zij aan de volgende voorwaarden voldoet: 

  • Indien zij beschikt over een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg; 
  • Een bewijs heeft dat de eerste drie leerjaren van de havo met gunstig gevolg zijn doorlopen of; 
  • Een voor het beroep relevant mbo-diploma op tenminste niveau 3 bezit.

Lees meer over de inhoud van de opleiding

 

 

jaarverslagen