STAP-budget

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.
Met het STAP-budget kunnen werkenden en werkzoekenden een subsidie van maximaal € 1000,00 per persoon per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling.
Het beroep medisch pedicures is aangemerkt tot de kansrijke beroepen!
Met het STAP-budget is de opleiding bij PediMedique in modules te volgen. 
Investeer jouw STAP-budget in een rijkserkend MBO-4 diploma! 

Lees meer over het STAP-budget...

Interview RTL4

Slide

zorgopleiding gericht op medisch noodzakelijke voetzorg

Door de overheid aangemerkt als kansrijk beroep!

Het MBO-4 kwalificatiedossier is door het ministerie van OC&W uitgebreid en herzien. 
Er was al ruim aandacht voor diabetes, reuma, kanker, dementie, Parkinson, MS,  spierdystrofie en de invloed van medicatie. Ziektes die allen een eigen problematiek kennen aan huid en nagels van voeten waarop ook medicatie van invloed kan zijn.
Toegevoegd zijn o.a. kennis van sportblessures, problemen aan huid, nagels, gewrichten, spieren en pezen van sporters aan voeten en enkels. Daarnaast kennis van blessurepreventie en brede kennis van de kindervoet. 
 
Uitsluitend MBO-4 opleidingen Medisch Pedicure mogen zich zorgopleiding noemen!
De mbo-4 opleiding van PediMedique heeft een sterke kenniscomponent. Kennis biedt inzicht over het waarom van het handelen van de Medisch Pedicure. Enerzijds om de cliënt/patiënt uit te kunnen leggen waarom een specifieke behandeling noodzakelijk is. Anderzijds om de grenzen van haar competenties te bewaken en tijdig kan door verwijzen naar de juiste zorgverlener. 
 
Lees meer over de opleiding