Recensie

Beroepen in de gezondheidszorg moeten meer naar de professionalisering en daar hoort ook de MBO4 Medisch Voetzorgverlener bij. Ik vind dat je de waarde in jezelf hoog mag leggen en uitdraagt in de Medische sector. Wat ik fijn vond is dat ik mijn dochter die in de eindfase MBO4 verpleegkundige opleiding zit kon helpen/ bijstaan.

Maar ik ben trots op wat ik bereikt heb in de MBO 4 opleiding Medisch Voetzorgverlener.

Ria Suijkerbuijk

MBO4 Medisch Voetzorgverlener

Dé opleiding gericht op medisch noodzakelijke voetzorg

Het opleidingstraject dat PediMedique heeft ontwikkeld is geheel gericht op medisch noodzakelijke voetzorg en niet op cosmetisch gebied. Dit betekent dat ook aandacht wordt besteed aan kennis en medicatie bij ziektes als o.a. diabetes, reuma, kanker, dementie, Parkinson, MS en spierdystrofie. Al deze verschillende ziektes kennen een eigen problematiek aan huid en nagels van voeten.
Het herkennen van deze problemen en weten wat wel of niet kan, alsmede het kunnen overleggen met de specialist over de behandelingen, krijgt dan ook ruimschoots aandacht.
De mbo-4 opleiding Medisch Pedicure van PediMedique heeft een sterke kenniscomponent. Kennis biedt inzicht over het waarom van het handelen van de Medisch Pedicure. Enerzijds kan de Medisch Pedicure met kennis over aandoeningen, ziektes en medicatie de patiënt uitleggen waarom een specifieke behandeling noodzakelijk is. Anderzijds is de Medisch Pedicure zich bewust van waar haar competenties eindigen en derhalve in staat tijdig door te sturen naar de juiste zorgverlener.